Nasıl geri zekalı olduk!

    Milyonlarca yıl süren evrimden sonra, gelişimini 50.000 yıl önce tamamlayan insanoğlu;

beyin ve zeka olarak genetik değişimine uygun hızla evrilseydi şu anda galaksiler arasında seyahat ediyor olurduk.

    .– 2. Mısır İmparatorluğu dönemi fizikçi ve gök bilimci Kamose-Menes,
anıt mezarların ve piramitlerin ölümden sonra, oralara gömülen kimseyi canlandırmayacağını söylediği için öldürüldü.

Soyu devam etmedi.

   .-Antik Mısır’ın diğer bir filozofu Amentebat ”insanları mumyalayarak
öbür dünyaya gönderemezsiniz” dediği için ailesi ile birlikte yok edildi.

Soyu devam etmedi.

    .-Romalı Flavus Lucretius Claudius, matematikçi, gökbilimci ve filozof;
Roma Tanrı’larının masal olduğunu söylediği için katledildi.

Soyu devam etmedi.

   .-Antik Yunanlı’lar, devrin en büyük filozofu Sokrates’i , 2500 yıl
önce , Yunan tanrılarına inanmadığı için öldürdüler.

Soyu devam etmedi.

    -Giardano Bruno, italyan filozof. Kapalı evren görüşünü ilk
reddedenler arasında.

     Dünya güneş etrafında dönüyor dediği için Kilise tarafindan Roma’da
diri diri yakıldı.

Soyu devam etmedi.

.   -Sadece Avrupa engizisyon mahkemelerinde 50.000 aydın, düşünür,
filozof, sanatçı yakıldı.

Soyları devam etmedi.

.   -Paleolitik çağ’dan itibaren son 40.000 yılda istatistiksel olarak
sayıları 143 milyon olarak hesaplanan üstün zekalı insan “Dinlere, Tanrı’lara, dogmalara, tabulara, masallara” inanmadığı için öldürüldü.

Ve hiç birisinin soyu devam etmedi.

.   Soyları devam etseydi , Bugün , dünya insan popülasyonunun % 5’i değil
, % 35’i üstün zekalı olacaktı.

Öyle olunca;

Endülüs ve İskenderiye kütüphaneleri yanmamış olacaktı.

.Bilim, sanat, felsefe üreten değerli insanlarla birlikte bugün -fosil
yakıt yakmadan- daha temiz bir dünyada yaşıyor olacaktık.

.   Bizim de zeka seviyemiz bugünkü aptal halimizle kıyaslanmayacak kadar
yüksek olacaktı.

.   Akşam sokağa çıkınca birbirinize bakın, ve bilin ki hepimiz geride
kalan düşük zekalı insanların torunlarıyız.

  Akıllı, üstün zekalı nesil , tarih boyunca , yobazlar tarafından öldürüldü.

Akıllı ve zeki insanların genleri bize aktarılamadı…

 

Ayla Çokbudak / Sidika Curat Gucer:

 

Kaynak: https://www.turkishnews.com/tr/content/2020/06/07/nasil-geri-zekali-olduk/

.(Alıntıdır)

Pin It