27 Mayıs'ı yapanlar şimdi utanıyorlar. Yassıada Beton Ada oldu

27 Mayıs 19050 devriminde bizim kuşak lise son sınıf talebesi idi. Yargılamalarda ve infazlarda ise Fakülte talebesi idi. Her olayı çok iyi değilse bile yaşayarak gördük. 27 Mayıs bir devrimdir. DP dönemi ise karşı devrîmdir10 Kasım 1938 tarihi Türk milleti için uğursuz bir tarihtir. Atatürk yanlış teşhis ve yanlış tedavi ile erken öldürülmüştür. O tarihte bir ABD doları 80 kuruş idi. DP nin iktidara getirildiği tarihte yani 14 Mayıs 1950 ise 280 kuruş idi,. DP 4 Ağustos 1958 de devalüasyon yaptı bir ABD doları 9 TL oldu. İşte karşı devrim budur. 80 kuruşu 280 kuruş yapan İsmet İnönü dönemidir. 80 kuruşluk doları 280 kuruş yapan devalüasyon 7 Eylül 1946 dir. Başbakan İse Recep Peker'dir. Bu dönemler 2. Cihan savaşlı dönemidir. Mazeret kaldırır. Ama 1950 den sonra yapılan tüm devalüasyonlar  dahili ve harici bedhahların müşterek gayretleri ile yapılmıştır. Siyasal ve sosyal olaylar para değeri hazinenin gücü ve üretim araçlarının üretim faaliyetlerinin gücü ile doğru orantılıdır. Şimdi biz sapına kadar 27 Mayısçıyız diyebiliriz. Ama 27 Mayıs devrimi dahil hiç bir devrim DENK bütçe yapmadığından tarihte boşuna yapılmış girişimler olarak kalmıştır. Sömürgecilerimiz bu devrimlerde mutlak suretle yer almışlardır. Tarihe para ve hazine gücü ile bakmaksak sonuçlar da yanlış olur. Atatürk ve İsmet İnönü'nün DENK bütçe enflasyon ve açık bütçeler için söyledikleri veciz sözler ki bunların hepsi uyulması gereken direktiflerdir. Bize ne yapacağımız konusunda hiç tartışmaya yer vermeyecek şekilde açıktır. Şimdi bu direktifleri tekrar sunuyorum.
 

a)Ulu Önder Atatürk’ün direktifleri (1)

·         Bugünkü savaşmalarımızın gayesi tam bağımsızlıktır. Bağımsızlığın bütünü ise ancak mali bağımsızlıkla mümkündür. Mali bağımsızlığın korunması için ilk şart bütçenin ekonomik bünye ile orantılı ve DENK olmasıdır.(1)

·         Milli paranın kudretini beynelmilel buhrana karşı masun bulundurmak başlıca gayemizdir(1)

·         Açık bir bütçenin sayısız sakıncalarını iyi bilen TBMM nin DENK bütçe yönünde kesin karar sahibi bulunması devletin mali ve hatta genel politikası için büyük güvencedir.(19

b)    Milli Şef İsmet İnönü’nün direktifleri (3)

·         Enflasyon politikası, iktidarın daha ilk yıllarından itibaren iktisadi bünyeyi süratle takatinden düşürerek 1952 yılının son baharı başlarında, memleketi tam manasıyla iflasa sürüklemiştir. Kelimeyi tartarak kullanıyoruz.(3)

·         Bütçe açığı, bir milleti, rutubetin bir binayı çökertmesi gibi yok eder(8) ( s.14)

Altın ve döviz fiyatlarının daima, yükselme suretinde bir istikametten, bir türlü ayrılamaması, iktisaden zayıf tabakaların her gün biraz daha sefalete uğraması hükumete itimadı kıran başlıca amillerdir İsmet İnönü

İşte tarihi gerçekler. Siz bu gerçeklerin neresindesiniz. TL nin sıfırlanmasını kimler nasıl tezgahlamışlardır. Bu gün (28 Haziran 2020) bir ABD doları 6.860.000 TL dir.