Türkiye'nin Tarikat haritası

Paralel devlet yapılanmasının 15 Temmuzdaki hain darbe girişimi öncesi ve sonrası devlet kurumlarına yerleşmiş tarikat

ve cemaatlere dikkatler çekilirken, Fetö benzeri bir yapının tekrar ülkenin kılcal damarlarına sirayet etmesi olasılığı Türk milletini tedirgin ediyor. Devletin kaynaklarını kendine güç edinen ve kalkanlaştıran yapıda olan cemaat ve tarikatlerle mücadelenin devamlılığı bekleniyor.

Hain Fetö yapılanması yurtiçinde 34 hastane, 1411 okul, 995 yurt, 1326 dernek, 15 vakıf üniversitesi, 31 sendika, 733 dersane, 70 televizyon ve radyo, 109 yayın kuruluşu, 3361 taşınmaz, 33 ilde 695 şirket ve yurt dışında sayısız mal varlığı edinmiş bunları devlet teşfikleri, devlete sızan üyelerinin desteği, hibeler ve himmet adı altında üyelerinden haraç keserek elde etmişti.

Son günlerde bir tarikatın İstanbul'da yaptırdığı hastaneyi gezen tarikat liderinin önünde el etek bekleyen doktorlar ülkedeki tarikat gerçeğinin tekrar sorgulanması gerektiğini gözler önüne serdi.

Ülkemizdeki dini tarikatlar şunlar;

-Nakşibendi tarikatı.
-Nurcular.(nurcular da aslında nakşibendi'dir, lakin sayıları çok fazla olduğu için ve diğer nakşibendilerden farklı olduğu için ayrı bir tarikat gibi inceleyeceğiz)
-Kadiri tarikatı.
-Halveti tarikatı.
-Rufai tarikatı
-Melami tarikatı.(bayrami)
-Sühverdiyye tarikatı
-Çeşti tarikatı
-Şazeliye tarikatı.
-Mevlevi tarikatı

Bütün bunların dışında, Adnan hocacılar, Mustazaflar, Furkancılar(furkan vakfı) gibi cemaatler de var.


Türkiye'deki faal tarikatlar ve kolları;

      1-a) Nakşibendi tarikatı:
Türkiye'de en fazla kolu, en fazla cemaati, en fazla müridi bulunan, siyaset ile iç içe olan, Türkiye'nin en etkili tarikatıdır.
nurcular da nakşibendiliğin bir koludur.

•Menzilciler.(Adıyamancılar)(gavsçılar)(semerkand)
•İskenderpaşa cemaati(günümüzde Tayyip Erdoğan ve pek çok Akp'linin bağlı olduğu cemaat)
•İsmailağa cemaati(ihvancılar-cübbeli ahmet hoca)
•Süleymancılar
•Hazneviler( şeyh izzettinciler)
•Yahyalı cemaati(Kayserililer)
•Erenköy cemaati(pek çok akp'li bu cemaattendir)
•Tufancılar
•Kıbrısiler(şeyh nazım kıbrısi)
•Zilan cemaati
•Reyhaniler
•Hacegan cemaati

•ışıkçılar(ihlas gurubu)
•Arvasiler
•akfırat cemaati
•halidiye
•şeyh muhammed nayır erzincani.
•bilvanis gurubu.


    1-b)Nurcular:
•gülen cemaati(fetöcüler)
•ilim yayma cemiyeti.
•kırkıncı hocacılar
•yeni asyacılar
•yeni nesilciler
•aczimendiler(müslüm gündüz)
•meşveretçiler
•medzehra gurubu
•zehra vakfı
•kurtoğlu gurubu(okuyucular)
•sungurcular
•yazıcılar
•medrese alimleri vakfı
•alvarlı efe cemaati
•hayrat cemaati
•norşin dergahı(şeyh nurettin mutlu)(tefecilik yaparlar)


2) Kadiri tarikatı:
Abdülkadir Geylani'nin öğretilerini kabullenen, türkiye'de çok etkin, siyaset ile iç içe geçmiş çok sayıda müridi bulunan tarikat.
•Galibiler.
•icmalciler(Haydar Baş)
•Tillocular
•Muhammediye
•halisiye
•üveysler
•şeyh Osman cemaati
•zenbililer
•Hüseyniler
•Farukiler
•Bilal-i nadir.(nadiriler)
•kesnizani
•şettariye

 

 

3) Halveti tarikatı:
Kadiri ve Nakşibendilik ile sıkça karıştırılsa da bağımsız bir tarikattır.
Türkiye'de çok sayıda cemaatleri ve müritleri bulunur.
•cerrahiler(sosyetik-şarkıcı-popçu-topçu tarikat)
•uşşakiler
•şabaniye
•mısriyye
•ticaniler
•ruşeniye
•ipek yolu gurubu
•sünbüliye
•nasuhiyye
•ibrahimiye

 

4) Rufai tarikatı:
Ahmet Ali Rüfai'nin 1148 yılında kurduğu sünni-islam tarikatıdır. Vücutlarına şiş batırmaları ile bilinirler.
•Kubbealtı cemaati
•Çorum dergahı
•Mehmet efendi cemaati
•Maafiriler
•Antakiler
•Marufiler
•Ayderussiyye
•Sayyadiye
•Zeyniyye
•Sebsebiyye
•Kantaniye

5)Melami tarikatı (bayramiler):
Hacı Bektaş Veli ve Hacı Bayram Veli'nin felsefesini benimseyen tarikat. aslında Anadolu'nun Türkleşmesi ve Osmanlı'nın kuruluş döneminde çok etkili olduysa da, devlet politikalarını tasvip etmediğinden ve sisteme karşı duruşundan ötürü yerini nakşibendilik, halvetilik gibi daha sistem odaklı tarikatlara bırakıp önemsizleşmiş, sindirilmiştir. 


Türkiye'de hala melamiler mevcuttur.
•Maşukiler
•Aksarayiler
•Edirneviler
•Yakubi
•Kabayiler
•Kemaliler


6)Sühverdiyye tarikatı:
Bağdar kökenli tarikat. halvetiler ile yakın ilişki içerisindedir. Türkiye'de sayıları önemsizdir.
•Zeyniyye

7)Çeştiyye tarikatı:
Seyyid Giyaseddin el çişti tarafından Hindistan'da kurulan tarikat. günümüzde Türkiye'de sayıları çok azdır, önemsizdir. bazı kolları;
•Sabiriye.
•Nizamiyye.

8)Şazeliye tarikatı:
Sultan 2. Abdülhamid'in bağlı olduğu tarikat. osmanlı döneminde avrupa ve balkanlarda çok etkiliydi, günümüzde önemsizdir.
•simaviler
•çizmeciler
•aleviyye(aleviler ile alakası yoktur)
•derkaviyye

9)Mevlevi tarikatı:
Kökeni Anadolu olan, Mevlana Celaleddin Rumi'ye bağlı tasavvuf tarikatı.

Tarikatın en büyük kolu Mevlana'nın oğlu Sultan Veled'den gelenlerin oluşturduğu koldur.
bugün Çelebi olarak tayin edilen yani seçilen kişi Konya ilinde yer alan Mevlana türbesindeki dergahta yaşam sürer.
Türkiye'de farklı yerlerde mevlevihaneler vardır, diğer tarikatlar gibi kollara ayrılmamıştır.

Ülkemizde son 17 yılda yükselen tarikatçılık ve cemaatçilik Hain Fetö kalkışmasının ardından vatandaşların daha tehlikeli hal alırken, AdnanOktar ve Furkancılara operasyon düzenlenerek soruşturma açıldı.

Bizim cemaatte cennet var diyen liderlerin yaşamları irdelendiğinde servet içerisinde yaşam sürdükleri görülürken, samimi müslümanların daha dikkatli yaklaşmalarını sağlayacak dini ve ahlaki eğitim alt yapısı sağlanmalı görüşü artıyor.

 

kaynak: türkiyem.com

 

Pin It